Пчелите са група насекоми от разред Ципокрили.Съществуват много различни видове.Някои живеят на групи ,а други сами.В едно гнездо могат да съжителстват до 80 000 пчели.Най-съществената особеност на гнездото са клетките,по-голяма част от които са свързани и образуват пита.Тази форма е особенно устоичива и за изграждането и са необходими по-малко восък и енергия,от колкото за която и да е друга.В някои от клетките се съхранява храна-прашец и нектар от цветята.Тук нектарът се превръща в пчелен мед .Всички яйца се снасят от пчелата майка(царицата).Тя снася по едно яйце във всяка клетка ,а пчелите работнички се грижат за него.

Според Айнщайн на хората им остават четири години живот,след като пчелите загинат,подобно пророчество е направила и Баба Ванга.В България това явление вече се наблюдава .В края на есента и началото на зимата в Плевенско,Кюстендилско и Врачанско са регистрирани случеи на безпричинно изчезване на пчелите от цели кошери ,само за едно денонощие.

Измирането на пчелите е голям проблем от световен мащаб,през последните години Феноменът е известен като Синдрома на пазния кошер(CCD-Colony Collapse Disorder-обезлюдяване).

ООН изрази загриженост във връска с огромният спад на пчелните колонии заради продължабащото им измиране.
От години този феномен се проявява и в Европа-в Испания,Гърция,Швейцария,Франция и Германия през 2007-2008г. са отпаднали 45-65% от пчелните семейства.

Има различни хипотези за възможните причини,поради които настъпва токлова масово изчезване-от глобалното затопляне и ползването на пестициди ,до масовото разпространение на ГМО и ефекта на безжичните мрежи ,мощните радио-теливизионни излъчватели и мобилните комуникации.В този случей обаче пчелите би трябвало да загинат около или в близост до кошерите си.Има и предположения ,че се касае за сериозни нарушения във веодената имунна защита при пчелите,тоест нещо като СПИН.

Според Американските федерации на пчеларите синтетичните пестицини на основа некутина са една от главните причини за изчезването на пчелите.Тези пестициди са невроътоксични.Влиянието им върху насекомите се изразява в дезоринтация и намаляването на имунната защита,което може да доведе до разпадането на пчелните колонии.

През 1999г. френското правителство забранява употребата на три такива пестицида и въпреки това смъртността във Франция достига 60% .Генномодифицираните също са подозирани като причинител за изчезването на пчелите.Изследване на германският университет в Йена е показал,че поленът от генномодифицирана царевица отслабва имунната система на пчелите ,което води до заразяването им с бактерии и паразити.

Екологичните замърсявания и киселинните дъждове са много вредни за пчелите .В някои части на света температурите стават много по-високи,а други много по-ниски от обичайното.Пролетта идва по-рано ,а цветовете прецъфтяват мноого по-бързо.Това оказва негативно влияние върху качествата и хранителната стойност на полена,който събират пчелите.Индустриалното земеделие също се отчита като негаривно влияещ фактор.В големите държави има практика за отдаване под наем на пчелите с цел опрашване.В САЩ пчелите се използват за опрашване на наз 1/3 от всички площи ,които дават реколта около 15 млрд. долара.Според цъфтежа на различните култури кошерите се местят от едно място на друго,като често пътуват хиляди километри,което води до постоянен стрес.Заради отглеждането на едни и същи монокултури на огромни площи поленът от тях не осигорява балансирана и здравословна храна на пчелите,което ги прави по-податливи на болести и отравяне с пестициди.

Някои учени трърдят ,че изчезването на пчелите се дължи на различни болести и вируси,като Вароатоза,Нозематоза и паралитичният вирус IAPV.

 

Be the first to like.

This entry was posted in Какво трябва да знаем ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

CommentLuv badge