Пчелите най-точните “Математици”

Построените от тях пити са най-здравата конструкция при която размерите се спазват със завидна точност.Ъгъла на килийките винаги е равен на 109 градуса и 28 минути.Майчината ларва всичко на всичко за 5 дена от своето развитие увеличава своето развитие 3000 пъти ,а пчелата ларва 1500 пъти.

Пчелите имат,за сега неизвестна на човека способност,да удължават своя живот(в изключителни слъчеи с цел запазване на пчелното семейство)5-6 пъти.За да приготвят 100грама мед пчелата понякога прилита 46 хиляди километра ,което се равнява на обикалянето на земята около екватора.Някои видове пчели могат да летят с товар,който тежи няколко пъти колкото теглото на пчелата.Без товар пчелата лети с около 65 км/час ,а при натоварване с около 3/4 от нейното тегло.Излитащите от кошера пчели имат слабо-отрицателен заряд .В течение на полета тя създава около себе си електрическо поле ,а заряда се променя в положителен и се усилва до 1,5 -1,8 волта особенно при ясно време.

Пчелите могат да бъдат използвани за проверка на багажа на туристите или какъвто и да е друг багаж за откриването на взривни или наркотични вещества.Техният нюх е по-силен от този на нашите четириноги приятели.Освен това пчелите могат да проникнат в практически недостъпни места и за кратко време да предават опит на целият кошер.Така например ако те са тренирани за да откриват тринитротуолиола и правилно да откриват взривното вещество те получават награда парченце захар.По нататък пчелата предава тази миризма на останалите пчели,обучавайкеи ги по този начин да откриват тези вещества.Установено е вече опитно,че пчелите безпогрешно определят в 99% от случайте взривните вещества.

(превод от Пасека Росси)

Още през 90-те години в Пентагона звучи странно жужене,което не престава.Отсрани някой може да си помисли ,че най-добрите американски умове търсят начини да си повишават добивите на мед,но целта на учените е къде-къде по-ексцентрична:да се създаде система от пчелни агенти ,които да търсят взривове ,а в перспектива- наркотични вещества.

Защо точно пчелите?И какво се е случило с проекта през изминалите години?Пчелите сега се учат да разпознават необходимата миризма по следния начин:насекомите се пускат да летят в стая ,където има разпръснати няколко аромата .Ако в тази смес присъства "правилната" миризма пчелите задължително я откриват.

Пчелен детектор,който надушва терористите

Be the first to like.

This entry was posted in Какво трябва да знаем ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

CommentLuv badge