Алан Пийз-

Изглежда почти невероятно ,но е факт,че въпреки милионите години човешка еволюция на човешкия вид ,несловесните аспекти на общуване между неговите представители започват да се изучават за първи път малко по-активно едва през 1970 година,а обществото като цяло узнава за тяхното съществуване едва след като Джулиус Фаст е публикувал една не голяма книга,посветена на езика на тялото.В нея той прави кратък преглед на дотогавашната работа на изследователите на поведението ,свързана с несловестното общуване.

Чарли Чаплин и много други изпълнители от ерата на нямото кино са пионери в съзнателното изучаване на словестното  междуличностно общуване,а по унова време това е било единственото възможно изразно средство за общуване между филмовите герои.В годините на нямото кино всеки актьор е бил определян като добър и лош в зависимост от това,доколко е умеел да общува ефективно посредством използването на жестове,мимики и други сигнали и пози на тялото.

Що се отнася до техническото изследване на езика на тялото,вероятно най-значимият труд в тази област,появил се ХХ век ,е "Изразяването на емоциите на човека и животните" от Чарлз Дарвин ,публикуван в 1872 година .Този труд на Дарвин полага началото на съвременните изследвания на мимическите изражения и на езика на тялото,като много от идеите и наблюдения на автора впоследствие биват потвърдени от редица изследвания по целия свят.От тогава до ден днешен учените са забелязали и регистрирани почти един милион несловестни знаци и сигнали.Алберт Михръбиън открива ,че цялостното послание ,предавано при общуването, е съставено от около 7% словестна част (само думи),38% гласова част(включва тона на гласа,интонационни модулации и други звуци),55% несловестна част (мимики ,жестове и пози ).

Чувствителност,интуиция и предчуствие

От техническа гледна точка,винаги когато казваме на някого ,че е чувствителен,че има интуиция или може да предчувства нещата,ние всъщност имаме предвид способността му да разчита успешно чуждите несловесни знаци и сигнали и да ги сравнява със словесните сигнали на съответните хора.Или с други думи,когато казваме ,че имаме чувството или предусещането за нечия лъжа също имаме предвид,езикът на тялото на съответния човек и изричаните от него думи не съвпадат,разминават се и си противоречат.

Be the first to like.

This entry was posted in езикът на тялото. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

CommentLuv badge